Podwyżka opłaty za odpady w Piasecznie

Gmina Piaseczno otworzyła oferty w przetargu na zagospodarowanie odpadów. W tym roku wyodrębniony został przetarg na instalacje do utylizacji odpadów. Bowiem utylizacja i zagospodarowanie śmieci stanowi 70% kosztów całego systemu gospodarki odpadami. Chociaż z ofert wynika, że średnie ceny są niższe, niż w innych gminach, gdzie organizowane były ostatnio przetargi to i tak niestety nie unikniemy podwyżki.

Jest to niewdzięczny temat, który realizujemy jako gmina, koordynując proces odbioru odpadów od mieszkańców i ustalając opłaty, a niestety jako samorząd nie mamy wpływu na składowe kosztów, czyli m.in. wpływu na ceny jakie obowiązują na instalacjach przetwarzających odpady. Czekamy też, kiedy w końcu producenci będą współodpowiadać za zagospodarowanie odpadów, których jak na razie całkowity koszt spada niestety na konsumentów.

15 lipca 2020 roku przyjęta została na sesji uchwała zgodnie z którą od 1 października 2020 roku, przez kolejny rok opłata za odbiór odpadów wynosiła będzie 36,38 zł od osoby.


Więcej informacji: www.piaseczno.eu