Portal dla przedsiębiorców z terenu gminy Piaseczno

Nowy portal to przedsięwzięcie samorządu skierowane do przedsiębiorców z terenu gminy Piaseczno. Na stronie www.przedsiebiorcze.piaseczno.eu będą się znajdować aktualne wiadomości dotyczące bezpośrednio przedsiębiorców.

Portal dla przedsiębiorców

Będą to informacje o szkoleniach i wydarzeniach, stała rubryka o możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych oraz baza przedsiębiorców z naszego terenu. Ponadto urzędnicy będą pośrednikiem w przekazywaniu informacji zarówno z innych instytucji państwowych, jak i z instytucji otoczenia biznesu.

Nowa strona internetowa przedsiebiorcze.piaseczno.eu jest tylko jednym z narzędzi, za pomocą których samorząd Piaseczna chce zaktywizować i zintegrować przedsiębiorców oraz wyjść do nich z konkretnymi pomysłami i propozycjami.

Więcej informacji na stronie UMiG Piaseczno piaseczno.eu