E-stołówki w gminnych szkołach i przedszkolach

Z początkiem roku szkolnego Gmina Piaseczno planuje wprowadzić system informatyczny do zarządzania, zamawiania oraz rozliczania posiłków wydawanych w placówkach oświatowych na terenie gminy Piaseczno.

E-stołówki pojawią się najpierw w kilku wybranych szkołach i przedszkolach, ale sukcesywnie będą wprowadzane we wszystkich placówkach. Pilotażowo wytypowane zostały: Szkoła Podstawowa nr 1 w Piasecznie, Szkoła Podstawowa w Jazgarzewie, Przedszkole nr 3 w Piasecznie – tam system ruszy już z początkiem września. Kolejne placówki dołączą w późniejszym czasie, ale prawdopodobnie jeszcze w tym roku.

W ramach nowego systemu, każdy rodzic powinien założyć indywidualne konto do zarządzania zamówieniami posiłków dla swoich dzieci. Na tym koncie zostaną odnotowane kwoty wpłat oraz inne informacje niezbędne do prowadzenia rozliczeń. Aby mieć możliwość zamówienia posiłków, rodzice najpierw dokonają wpłaty (zasilą swoje indywidualne konto), a następnie złożą zamówienie w ramach dostępnych środków. Poprzez konto będzie również możliwość rezygnacji z już zamówionych posiłków. W takim przypadku nastąpi automatyczny zwrot należności na konto a niewykorzystane pieniądze umożliwią dokonanie kolejnych zamówień.

Weryfikacja zamówionych posiłków odbywać się będzie podczas ich wydawania na stołówce poprzez zbliżenie przez każde dziecko swojej  Piaseczyńskiej Karty Mieszkańca do elektronicznego czytnika przy ladzie wydawczej. Po odczytaniu karty pracownicy stołówki otrzymają na ekranie monitora stosowny komunikat na podstawie, którego wydadzą odpowiedni posiłek. System został przystosowany do współpracy z Piaseczyńską Kartą Mieszkańca, która jest wydawana bezpłatnie mieszkańcom naszej Gminy – o kartę można wnioskować osobiście przy ul. Puławskiej 5 w Piasecznie lub elektronicznie na stronie www.karta.piaseczno.eu. Osobom nieuprawnionym do otrzymania Piaseczyńskiej Karty Mieszkańca wydane zostaną karty zastępcze umożliwiające korzystanie z posiłków na szkolnych stołówkach (o taką kartę trzeba spytać bezpośrednio w szkole).

Nowy system zapewni rodzicom możliwość łatwego i wygodnego zarządzania zamówieniami posiłków dla swoich dzieci. Wszystkie operacje takie jak zamawianie lub odmawianie posiłków, podgląd aktualnego stanu konta i historii opłat, a także dokonywanie wpłat na poczet zamawianych posiłków będą mogły być przeprowadzone o każdej porze z dowolnego urządzenia z dostępem do Internetu, np. z komputera lub telefonu.

Informacje dla rodziców:

Aby założyć konto na stołówce szkolnej dla swojego dziecka kliknij w link: aplikacja.zamowposilek.pl

Aby wyrobić Piaseczyńską Kartę Mieszkańca: karta.piaseczno.eu/zloz-wniosek lub w sposób tradycyjny osobiście w siedzibie Referatu Innowacji Miejskich przy ul. Puławskiej 5 w Piasecznie.

Karta wydawana jest bezpłatnie, a do jej posiadania uprawnieni są wyłącznie mieszkańcy gminy Piaseczno. Trzeba mieć ze sobą: zdjęcie dziecka (istnieje możliwość bezpłatnego wykonania zdjęcia dziecku na miejscu) oraz dla osób niezameldowanych na pobyt stały w naszej gminie wymagane jest okazanie pierwszej strony zeznania podatkowego PIT (na którym jako miejsce zamieszkania będzie wskazany adres znajdujący się na terenie gminy Piaseczno) za ostatni rok wraz z potwierdzeniem złożenia w Urzędzie Skarbowym (w przypadku rozliczeń elektronicznych należy okazać również UPO).

Jeśli nie jesteś mieszkańcem gminy Piaseczno, a Twoje dziecko korzysta ze stołówki szkolnej – zgłoś się do intendenta, w celu uzyskania specjalnej karty, która umożliwi Twojemu dziecku odbiór obiadu.

Linki do filmów instruktażowych:
– jak się zarejestrować: youtube.com/watch?v=mVUF8pUVsQM
– jak płacić i zamawiać posiłki: youtube.com/watch?v=Igq2-b5Db7w

źródło: UMiG Piaseczno www.piaseczno.eu