Otwarte zostało skrzyżowanie ulic Nadarzyńskiej z Dworcową – przywracany ruch autobusów L i P

8 września dopuszczono do ruchu skrzyżowanie ulic Nadarzyńskiej i Dworcowej. Tym samym likwidacji uległ objazd ul. Poniatowskiego i ul. Saperów.

Prace na odcinku ul. Dworcowej pomiędzy ulicami Jana Pawła – Nadarzyńska nadal trwają. W związku z powyższym odcinek ten pozostaje wyłączony z ruchu do czasu ich zakończenia.

Przywrócenie ruchu kołowego przez skrzyżowanie ulic Dworcowa – Nadarzyńska, umożliwia powrót autobusów transportu publicznego w południowy odcinek ul. Dworcowej. Z dniem 12 września 2020 r. przywrócone zostają czerwcowe trasy autobusów linii uzupełniających L-1, L-3 i L-39 oraz linii miejskich P-1 i P-3.

Zmiana ta ułatwi dojazd do dworca PKP i jednocześnie odciąży ul. Wojska Polskiego i ul. Sienkiewicza od przejazdu autobusów tych linii. Na powrót transportu publicznego na całej długości ul. Dworcowej poczekamy do 1 grudnia 2020 roku.

źródło: UMiG Piaseczno www.piaseczno.eu