Projekty edukacyjne realizowane ze środków unijnych w latach 2014-2020 w szkołach na terenie gminy Piaseczno

Gmina Piaseczno od 2014 roku zrealizowała wiele różnorodnych programów z zakresu oświaty, dofinansowanych ze środków krajowych jak i unijnych. Część z nich stawiała na rozwój kluczowych kompetencji uczniów i nauczycieli, część polegała na doposażeniu placówek w pomoce dydaktyczne i sprzęt komputerowy. Na ich realizację udało się łącznie pozyskać dotacje w wysokości 7,5 mln zł.

Na tę sumę składają się poszczególne dotacje przyznane w latach 2014-2020: 500 tys. zł w 2017 r., 2,1 mln zł w 2018 r., 2 220 000 zł w 2019 r., 330 tys. zł w 2020 r. oraz 520 tys. € w ramach programu ERASMUS.

Lista projektów edukacyjnych, na których realizację gmina Piaseczno pozyskała środki zewnętrzne – znajduje się na stronie: piaseczno.eu