Wraki samochodów na terenie gminy

Od 2018 roku Straż Miejska w Piasecznie odnotowała 84 wraki na terenie naszej gminy. 72 pojazdy zostały usunięte przez właścicieli w wyznaczonym terminie przed ich odholowaniem. W przypadku 12 wraków toczy się postępowanie, czyli ustalenie właściciela pojazdu i powiadomienie o konieczności jego usunięcia, co daje podstawę do odholowania.

(…) Każdy mieszkaniec ma prawo zgłosić do Straży Miejskiej pojazd, który stoi długo nieużywany w jednym miejscu, jest uszkodzony lub zaparkowany w sposób utrudniający ruch. Na podstawie zgłoszenia strażnicy miejscy ustalają właściciela pojazdu, a następnie wzywają go do usunięcia pojazdu. Jeżeli pojazd nie zostanie usunięty, Straż Miejska okleja samochód i umieszcza informację o odholowaniu pojazdu w ciągu 7 dni. Po wyznaczonym terminie pojazd zostaje odholowany na parking strzeżony a Straż Miejska rozpoczyna kolejne czynności polegające na poinformowaniu właściciela i policji o odholowaniu pojazdu. (…)

Więcej informacji: wrak samochodu.