33. sesja budżetowa Rady Miejskiej w Piasecznie

22 grudnia 2020 r. (wtorek) o godz. 9:30 odbędzie się XXXIII sesja budżetowa Rady Miejskiej w Piasecznie, on-line, w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy, przy ul. Kościuszki 5 w Piasecznie.

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Piaseczno na rok 2021.
1) Odczytanie projektu uchwały budżetowej na rok 2021.
2) Odczytanie opinii Komisji Finansów i Inwestycji.
3) Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie.
4) Dyskusja oraz głosowanie wniosków Komisji Finansów nie przyjętych przez Burmistrza.
5) Głosowanie nad projektem uchwały budżetowej na rok 2021
3. Uchwała w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piaseczno na lata 2021-2036:
1) Odczytanie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piaseczno na lata 2021 – 2036.
2) Odczytanie opinii Komisji Finansów i Inwestycji
3) Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie.
4) Dyskusja oraz głosowanie wniosków Komisji Finansów nie przyjętych przez Burmistrza.
5) Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piaseczno na lata 2021 – 2036
4. Wolne wnioski.
5. Zamknięcie sesji.

Zachęcam mieszkańców do oglądania transmisji online na żywo, która będzie dostępna na łamach serwisu internetowego: www.youtube.com