Gmina Piaseczno pozyskała ponad 1,2 mln zł dofinansowania na rozwój e-usług

Piaseczno coraz bardziej smart. Gmina Piaseczno pozyskała ponad 1,2 mln zł dofinansowania na rozwój e-usług. Projekt o wartości 1,8 mln zł zakłada realizację działań polegających na zwiększeniu zarówno liczby jak i jakości usług publicznych świadczonych elektronicznie.

Świadczone będą następujące e-usługi: e-stołówka, e-przedszkole, e-książkomat, e-droga do szkoły, e-system dyspozytorski, e-miejsca parkingowe, e-informacja pasażerska.

Więcej informacji: www.piaseczno.eu