34. sesja Rady Miejskiej w Piasecznie

22 stycznia 2021 r. o godz. 9:30 odbędzie się XXXIV sesja Rady Miejskiej w Piasecznie, online oraz w Biurze Rady Miejskiej na I piętrze w Urzędzie Miasta i Gminy, przy ul. Kościuszki 5 w Piasecznie.

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokołu z XXXII i XXXIII sesji Rady Miejskiej w Piasecznie.
3. Sprawozdanie burmistrza z działań podejmowanych w okresie między sesjami.
4. Sprawozdanie przewodniczącego Rady z działań podejmowanych do obecnej sesji.
5. Zgłaszanie wniosków dotyczących spraw sołectw.
6. Bieżące uchwały:
1) W sprawie zmiany Uchwały nr 694/XXXIII/2020 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 22.12.2020 r.
2) W sprawie zmiany Uchwały nr 695/XXXIII/2020 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 22.12. 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piaseczno na lata 2021-2036.
3) W sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym części działek oznaczonych nr 3/44 i 3/45, obr. 28, m. Piaseczno położonych przy ul. Żeromskiego.
4) W sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym części działki ozn. nr 9/12, obr. 21, położonej w Piasecznie przy ul. Technicznej.
5) W sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym działek oznaczonych nr 185 i 186, obr. Złotokłos położonych przy ul. Targowej.
6) W sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym części działki oznaczonej nr 315/21 położonej w Wólce Kozodawskiej w rejonie ul. Krokusowej.
7) W sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym części działek oznaczonych nr 56, 58/2 i 68, obr. 56, m. Piaseczno położonych przy ul. Paprociowej 2 i 4.
8) W sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym części działki oznaczonej nr 37/9, obr. 12, m. Piaseczno położonej przy ul. Okulickiego.
9) W sprawie odpłatnego nabycia na rzecz Gminy Piaseczno udziału w prawie własności niezabudowanej nieruchomości położonej w obr. 38, przy ul. Gen. Jasińskiego w Piasecznie.
10) W sprawie sprzedaży przez Gminę Piaseczno prawa własności zabudowanej nieruchomości oznaczonej nr ewid. 6, położonej w obr. 40 m. Piaseczno u zbiegu ulic Kościuszki i Nadarzyńskiej.
11) W sprawie sprzedaży przez Gminę Piaseczno prawa własności zabudowanej nieruchomości oznaczonej nr ewid. 19, położonej w obr. 20 m. Piaseczno przy ul. Puławskiej 20.
12) W sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie przez Gminę Piaseczno prawa własności nieruchomości ozn. jako działka ew. ¾ obr. 39 m. Piaseczno.
13) W sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie przez Gminę Piaseczno prawa własności nieruchomości ozn. jako działki ew. nr 3/33 i 3/8 obr. 6 m Piaseczno.
14) W sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Julianów w gminie Piaseczno dla terenu szkoły w Julianowie
15) W sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Bobrowiec
16) W sprawie utworzenia na terenie Gminy Piaseczno ośrodka wsparcia pod nazwą Klub Seniora
17) W sprawie utworzenia na terenie Gminy Piaseczno ośrodka wsparcia pod nazwą Klub Seniora
18) W sprawie utworzenia na terenie Gminy Piaseczno ośrodka wsparcia pod nazwą Klub Seniora
19) W sprawie utworzenia na terenie Gminy Piaseczno ośrodka wsparcia pod nazwą Klub Seniora
20) W sprawie utworzenia na terenie Gminy Piaseczno ośrodka wsparcia pod nazwą Klub Seniora
21) W sprawie utworzenia na terenie Gminy Piaseczno ośrodka wsparcia pod nazwą Klub Seniora+
22) W sprawie utworzenia na terenie Gminy Piaseczno ośrodka wsparcia pod nazwą Klub Seniora+
23) W sprawie utworzenia na terenie Gminy Piaseczno ośrodka wsparcia pod nazwą Klub Seniora+
24) W sprawie zmiany statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piasecznie
7. Wolne wnioski.
8. Zamknięcie sesji.

Zachęcam mieszkańców do oglądania transmisji online na żywo, która będzie dostępna na łamach serwisu internetowego: www.youtube.com