Historyczny układ urbanistyczny centrum Piaseczna wpisany do rejestru zabytków

Zakończone zostało postępowanie wszczęte na początku lipca 2020 roku przez Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w sprawie wpisania do rejestru zabytków nieruchomych województwa mazowieckiego historycznego układu urbanistycznego miasta Piaseczna.

Obszar śródmieścia wyznaczony na mapach w załączniku graficznym do decyzji, wpisany został do rejestru zabytków z dniem 22 stycznia 2021 roku.

Sama decyzja i jej uzasadnienie zwraca uwagę na wyjątkową historię miasta, wartość historycznego centrum. Z pewnością wykorzystamy to w budowie tożsamości i marki naszego miasta – deklaruje burmistrz Daniel Putkiewicz. – Zależy nam, aby historyczne centrum było „salonem” miasta, miejscem społecznej aktywności w zadbanej przestrzeni publicznej. To wymaga realizacji wielu przedsięwzięć a skutkiem tej decyzji mogą być dodatkowe administracyjne utrudnienia przy realizacji inwestycji zarówno prywatnych jak i publicznych – zauważa.

Więcej informacji:  www.piaseczno.eu