Przebudowa al. Róż w Piasecznie

Na wspólny wniosek mój oraz Piotra Obłozy, w najbliższym czasie nastąpi przebudowa al. Róż. Szersza jezdnia, nowe chodniki i pas zieleni. Nie tylko budujemy nowe ciągi komunikacyjne, ale również przebudowujemy istniejące, aby wszystkim było wygodniej.

Gmina Piaseczno przebuduje i nieznacznie poszerzy (z 3,5 do 4,0 m) jezdnię. Odcinek od ul. Szkolnej do ul. Sikorskiego nadal będzie jednokierunkowy. Dodatkowo po obu stronach ulicy zostaną wykonane ukośne, a częściowo także prostopadłe, miejsca postojowe. Łącznie ma ich być 140. Piesi zyskają chodnik po obu stronach drogi.

– Wykonane zostaną także progi zwalniające i wyniesione skrzyżowania, które w sposób naturalny wymuszą spowolnienie ruchu, co poprawi bezpieczeństwo pieszych,  w tym dzieci przechodzących przez ulicę na pobliski plac zabaw – informowała przed rokiem gmina Piaseczno. – W ramach robót wymienione zostaną także  słupy oświetleniowe oraz zamontowane zostaną nowoczesne lampy oświetleniowe typu LED, dzięki czemu mieszkańcy będą się czuli bezpieczniej po zmroku.

W związku z tym, że przebudowa al. Róż wiąże się z koniecznością wycinki krzewów rosnących po zachodniej stronie ulicy, po zakończeniu robót wykonane zostaną nasadzenia zastępcze w granicach pasa drogowego.

– Nasadzenia sprawią, iż okoliczne bloki odseparowane zostaną od ruchu na ulicy, zwiększy się więc komfort zamieszkiwania, a jednocześnie  poprawi się estetyka tego terenu – zapewniała gmina. Przetarg podzielono na dwa zadania. Prace budowlane będą kosztowały 1,34 mln złotych. Na część dotyczącą zagospodarowania zieleni samorząd wyda Wykonawca, który ma się zająć blisko 440 tys. zł.

Prace przygotowawcze właśnie się rozpoczęły. Krzewy wzdłuż jezdni zostały wycięte, a drzewa zabezpieczone przed ewentualnymi uszkodzeniami podczas poruszania się ciężkiego sprzętu. Kierowcy muszą się liczyć z czasowym wyłączeniem drogi z ruchu, a co za tym idzie brakiem dostępu do zlokalizowanych wzdłuż niej miejsc parkingowych. Zgodnie z przetargiem prace powinny się zakończyć do wakacji.

źródło: piaseczno.eu