Projekt PKP PLK uniemożliwił przebudowę ul. Towarowej w Piasecznie

Planowana przez Gminę Piaseczno przebudowa ul. Towarowej wraz z budową parkingu P&R nie dojdzie do skutku ze względu na rozważaną przez PKP PLK możliwość rozbudowy torów aglomeracyjnych do Piaseczna.

W grudniu 2019 roku podpisano porozumienie z Mazowiecką Jednostką Wspierania Programów Unijnych na mocy którego Gmina miała otrzymać 1,5 mln złotych unijnej dotacji na budowę parkingu obok dworca PKP w Piasecznie. W kwietniu 2020 roku został rozstrzygnięty przetarg na przebudowę ulicy Towarowej wraz z budową ponad 200 miejsc parkingowych. Na inwestycję tę samorząd zabezpieczył ponad 7,15 mln złotych.

PKP PLK wstrzymuje projektowanie
Zgodnie z założeniami przetargu inwestycja ta powinna właśnie dobiegać końca. Niestety nie mogła dojść do skutku ze względu na prowadzone na zlecenie PKP PLK prace nad przygotowaniem Studium wykonalności dla budowy dodatkowych torów aglomeracyjnych na trasie z Warszawy do Piaseczna i Czachówka wraz z połączeniem do Konstancina-Jeziorny.

– W związku z tym PKP nie wyraziło zgody na realizację inwestycji na terenie, który może być brany pod uwagę przy opracowywaniu koncepcji rozbudowy torów aglomeracyjnych – wyjaśnia Robert Widz, II Zastępca Burmistrza. Działki, które obejmowała inwestycja, Gmina dzierżawi od PKP Nieruchomości.

– Nie rozumiem dlaczego nie możemy wybudować parkingu z powodu rozważania możliwości rozbudowania torów – mówi Burmistrz Piaseczna Daniel Putkiewicz. – Nawet jeśli taka inwestycja zostanie uznana za zasadną i możliwą do realizacji, rozbudowa torów moim zdaniem, nie nastąpi w perspektywie co najmniej najbliższych 10 lat.

Niestety PKP PLK nie zgadza się na uzgodnienia projektu budowlanego, wobec czego Gmina musiała zrezygnować z inwestycji.

Utracone 1,5 mln złotych dotacji
– Dotacja w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych była przeznaczona konkretnie na budowę miejsc parkingowych w ramach systemu Park&Ride przy dworcu. Mimo, że udało nam się wynegocjować wydłużenia terminu na rozliczenie dotacji do połowy bieżącego roku,  przy braku uzgodnień z PKP PLK nie mamy szans zrealizować tej inwestycji – podkreśla II Zastępca Burmistrza Robert Widz.

Skoro nie można zrealizować inwestycji w zakładanym kształcie, Gmina naprawi istniejącą nawierzchnię i wymaluje pasy oraz miejsca parkingowe, tak jak ma to miejsce na odcinku położonym najbliższej dworca PKP. Nadal prowadzone są jednak rozmowy z PKP w sprawie przejęcia nieruchomości wzdłuż ulicy Towarowej, co pozwoliłoby na kompleksową przebudowę samej ulicy.

źródło: piaseczno.eu