Powstała Strategia Rozwoju Oświaty w gminie Piaseczno na lata 2021-2030

Prace nad Strategią Rozwoju Oświaty w gminie Piaseczno zostały zakończone. Przyjęcie dokumentu do realizacji zostanie zaproponowane Radzie Miejskiej na sesji w czerwcu 2021.

Plik do pobrania: Raport z konsultacji społecznych projektu dokumentu Strategia Oświaty Miasta i Gminy Piaseczno na lata 2021-2030 (.docx, 38.7 KB)

źródło: Strategia Rozwoju Oświaty w gminie Piaseczno