Akcja Lato w mieście oraz wakacyjne dyżury przedszkoli w 2021 roku

Pomimo braku wytycznych dotyczących letniego wypoczynku dzieci i młodzieży,  Gmina Piaseczno szykuje się do corocznej akcji Lato w mieście na terenie gminy Piaseczno.

W gminnych szkołach podstawowych właśnie trwają zapisy dzieci na wakacyjne zajęcia w szkole.

Szkoły otrzymały możliwość zorganizowania letniego wypoczynku dla swoich uczniów w okresie od 28.06. do 23.07.2021 r. Decyzje o terminie oraz czasie trwania akcji podejmuje wraz nauczycielami dyrektor każdej ze szkół. Uczniowie w ramach zajęć letnich będą mogli skorzystać z różnorodnych zajęć, które każda z placówek przygotowuje we współpracy między innymi z piaseczyńskim Centrum Kultury.
 
Z akcji „Lato w mieście” mogą nieodpłatnie skorzystać uczniowie zameldowani lub zamieszkujący na terenie gminy Piaseczno. Wzorem ubiegłych lat rodzice ponoszą jedynie koszty wyżywienia. Gmina Piaseczno zabezpieczyła na to zadanie środki w wysokości 550 tys. Z akcji może skorzystać ponad 800 uczniów tygodniowo.

Szczegóły dotyczące terminów oraz organizacji zajęć znajdziecie Państwo w poszczególnych szkołach.

Dyżury wakacyjne w przedszkolach. W dniach od 31 maja do 11 czerwca 2021 r. przeprowadzony zostanie nabór dzieci na dyżur wakacyjny szczegóły na stronie internetowej www.facebook.com