Zgłoś zapchaną studzienkę

Ostatnie ulewy spowodowały, że dużo zanieczyszczeń spłynęło na ulice. Jeżeli widzisz, że studzienka wymaga pilnego czyszczenia, to zgłoś ten fakt na infolinię urzędu pod numer (22) 701 75 01 lub przez mobilną aplikację urzędu Mobile Alert.

Podczas szczególnie intensywnych opadów, ilość ścieków deszczowych dopływających do obiektów eksploatowanych przez przedsiębiorstwo przekracza nawet kilkukrotnie ilość ścieków odnotowywaną przy pogodzie bezopadowej. Wówczas przepompownie wypełniają się po brzegi i nie są w stanie nadążyć z przesyłem nieczystości. W przypadku deszczy nawalnych problemem staje się dodatkowo silny wiatr, który powoduje nagromadzenie na ulicach liści i gałęzi, blokujących kratki oraz wpusty uliczne. Utrata ich drożności sprawia, że deszcz gromadzi się na ulicach i chodnikach, nie mając ujścia. Widzisz zapchaną studzienkę? Zgłoś ją dla pracowników urzędu.

INFOLINIA URZĘDU: (22) 701 75 01
MOBILE ALERT: aplikacja na telefon