Montaż zbiornika retencyjnego przy remontowanej ul. Dworcowej

18 sierpnia 2021 roku montowany jest ogromny zbiornik retencyjny przy remontowanej ul. Dworcowej, który przejmie wody opadowe z ulicy i dalej zrzuci je do Kanału Perełki w ilości określonej w pozwoleniu wodno-prawnym.

Ostatnie ulewy ukazują problemy z zagospodarowaniem wód opadowych. To złożone problemy, których nie rozwiąże się jedną decyzją czy jedną inwestycją. Nie jest to również kompetencja jednego organu, jakim jest Burmistrz. Budując drogi gminne musimy zadbać o zagospodarowanie wód opadowych z pasa drogi. Kanalizacja deszczowa ukryta w drodze stanowi znaczną część kosztów budowy drogi – dzisiaj można to zobaczyć na budowie ulicy Dworcowej.

Właśnie montowany jest ogromny zbiornik retencyjny, który przejmie wody opadowe z ulicy i dalej zrzuci je do Kanału Perełki w ilości określonej w pozwoleniu wodno-prawnym. Przy wielu inwestycjach budowane są zbiorniki podobne do tego na zdjęciu albo w postaci rury o dużej średnicy montowanej pod jezdnią są budowane (np.: ostatnia inwestycja na skrzyżowaniu ul. Jana Pawła II z ul. Dworcową, ale także na takiej „małej” ulicy jak 11 listopada).

W przypadku budowy ul. Geodetów w Józefosławiu koszt budowy kanalizacji deszczowej łącznie z już wybudowanym zbiornikiem przy centrum handlowym to około 12 mln zł. Ale trzeba cały czas pamiętać, że żadna rura i żaden zbiornik nie zapewni odprowadzenia takiej wody, z którą mamy do czynienia podczas deszczów nawalnych.

Informacja na podstawie wpisu wiceburmistrza Roberta Widza
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=118556573853717&id=104770295232345

Montaż zbiornika retencyjnego przy remontowanej ul. Dworcowej, foto Robert Widz
Montaż zbiornika retencyjnego przy remontowanej ul. Dworcowej

Więcej informacji: Odwodnienie ulicy Dworcowej.