Konferencja dotycząca zmian w Ustawie Oświatowej w Sejmie RP

Kochani nic o nas bez NAS. PPRR Piaseczyńskie Porozumienie Rad Rodziców, jak nie wejdzie drzwiami, to wejdzie oknem. My jako jedyni w dniu dzisiejszym reprezentowaliśmy RODZICÓW na konferencji dotyczącej zmian w Ustawie Oświatowej. Wśród Filozofów, Dyrektorów, Związkowców, Nauczycieli i byłych Kuratorów, byliśmy jedynym głosem Rodziców.

W dniu dzisiejszym jako przedstawiciel Piaseczyńskiego Porozumienia Rad Rodziców wzięłam udział w konsultacjach społecznych dotyczących zmian w prawie oświatowym. Konsultacje odbyły się w Sejmie RP. Celem konsultacji było zebranie opinii o projekcie zmian, które to zmiany na nowo kształtują ustrój szkolny, uderzają w wartości i interesy rodziców, dzieci, nauczycieli, dyrektorów, samorządów oraz organizacji społecznych.

Konsultacje podzielone były na dwie części, w pierwszym panelu dyskusja dotyczyła zagrożeń dla jakości kształcenia i wychowania. Ja zabrałam głos w panelu drugim dotyczącym wpływu „LexCzarnka” na społeczność szkolną. Przekazałam głos rodziców sprzeciwiających się zmianom art. 86 ustawy, które uzależniają wszelkie zajęcia dodatkowe od pozytywnej opinii kuratora. Naszym zdaniem prawidłowym rozwiązaniem jest to, żeby to rodzice mieli wpływ na to, kto pojawia się w szkole. Oddanie decyzji w ręce kuratora może doprowadzić do zminimalizowania ilości zajęć dodatkowych albo wręcz do ich likwidacji a to z kolei spowoduje, że nasze szkoły nie będą innowacyjne.

Podniosłam dodatkowo zarzut wzmocnienia kuratora w szczególności poprzez przyznanie mu uprawnień w zakresie powołania dyrektora szkoły a zredukowanie roli organu prowadzącego, Rady Pedagogicznej czy Rady Rodziców.

Katarzyna Wypych
V-ce Przewodnicząca PPRR