DK-79 od Piaseczna do Góry Kalwarii

Pojawiło się światełko w tunelu… GDDKiA ogłosiła przetarg na opracowanie koncepcji modernizacji drogi krajowej 79 na odcinku Piaseczno – Góra Kalwaria. Koncepcja obejmie odcinki o łącznej długości ponad 13 km.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie przeanalizuje możliwości rozbudowy drogi krajowej nr 79 między Piasecznem a Górą Kalwarią. Koncepcja obejmie odcinki o łącznej długości ponad 13 km. Celem jest poprawa w przyszłości przepustowości podwarszawskiej drogi.

Projektant będzie miał za zadanie opracować koncepcję rozbudowy drogi krajowej nr 79 na odcinku Piaseczno (skrzyżowanie z ul. Syrenki) do obwodnicy Góry Kalwarii. Przeanalizowanych zostanie pięć odrębnych odcinków. Pierwszy, o długości 2 km, w Piasecznie na odcinku od skrzyżowania z ul. Syrenki do ul. Żeromskiego (bez skrzyżowania). Kolejny, o długości 3,02 km, to odcinek od ul. Żeromskiego (ze skrzyżowaniem) do ul. Wschodniej (ze skrzyżowaniem) w Żabieńcu. Trzeci odcinek, o długości 2,78 km, dotyczy trasy od ul. Wschodniej (bez skrzyżowania) w Żabieńcu do miejscowości Chojnów (okolice granicy miejsko-wiejskiej gminy Piaseczno). Czwarty analizowany odcinek, o długości 2,80 km, dotyczy trasy od miejscowości Chojnów do ul. Sportowa w miejscowości Baniocha (bez skrzyżowania). Ostatni, piąty odcinek o długości 2,98 km, dotyczy fragmentu drogi od wsi Baniocha (ze skrzyżowaniem) do początku obwodnicy Góry Kalwarii. Zamówienie obejmie łącznie 13,580 km drogi.

Opracowanie rozpocznie się w kilometrze 9,100 i obejmie odcinek do kilometra 22,680. Projektant ma uwzględnić parametry dla drogi klasy GP. Określono prędkość projektową w zakresie od 80 do 100 km/h poza obszarem zabudowanym oraz 60 km/h w obszarze zabudowanym. Koncepcja ma zakładać powstanie drogi w układzie dwujezdniowym z dwoma pasami ruchu w każdym kierunku. Każdy pas ma mieć po 3,5-metra szerokości z nośnością nawierzchni na poziomie 115 kN/oś.

Wykonawca przedstawi GDDKiA trzy warianty inwestycyjne. Pierwszy jest wersją bezinwestycyjną. Kolejny wariant ma przedstawić proponowany przez projektanta zakres inwestycji. Trzeci wariant ma uwzględniać poprowadzenie drogi w alternatywnym – nowym – przebiegu. Przeanalizowane mają zostać węzły drogowe na ul. Okulickiego, ul. Chyliczkowskiej, 17-stego Stycznia w Piasecznie. Projektant musi także przewidzieć miejsce na węzeł autostradowy i przeanalizować zasadność budowy węzłów także na pozostałych skrzyżowaniach i je zaprojektować.

Jak określono w dokumentacji, celem przyszłej inwestycji miałoby być rozładowanie spiętrzeń ruchu występujących na mocno obciążonych odcinkach drogi krajowej – zwłaszcza na dwujezdniowym odcinku od ul. Syrenki do skrzyżowania z DW nr 721, ul. Okulickieg) i jednojezdniowym odcinku znajdującym się pomiędzy skrzyżowaniem DK 79 z DW nr 721, a wybudowaną obwodnicą Góry Kalwarii. Drogowcy chcą dostosować drogę krajową nr 79 do spodziewanego wzrostu natężenia ruchu w związku z wybudowaną w 2020 roku obwodnicą Góry Kalwarii.

Projektant na opracowanie koncepcji oraz pozyskanie wszelkich pozwoleń i decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU) będzie miał 26 miesięcy. Składanie ofert w przetargu wyznaczono na 25 stycznia. Analizowana będzie cena (60 proc.), doświadczenie personelu (20 proc.), termin wykonania zamówienia (10 proc.) oraz prowadzenie serwera FTP (10 proc.).

 
źródło: https://www.rynekinfrastruktury.pl/mobile/dk79-od-piaseczna-do-gory-kalwarii-w-planach-do-rozbudowy-79701.html