Konsultacje na temat wybiegu dla psów w Parku Zachodnim w Piasecznie

W związku z wnioskami mieszkańców osiedla przy al. Róż oraz ul. Kusocińskiego o utworzenie wybiegu dla psów w sąsiedztwie placu zabaw, Gmina Piaseczno zbiera uwagi dotyczące zagospodarowania tego terenu.

Do Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno wpłynęły wnioski mieszkańców – właścicieli psów dotyczące utworzenia wybiegu dla psów na terenie bezpośrednio przylegającym do placu zabaw dla dzieci w Parku Zachodnim.

Obecnie, dzięki przesunięciu ogrodzenia placu zabaw, za ławkami i żywopłotem powstał plac, który zdaniem wnioskodawców można by przeznaczyć na teren przeznaczony na specjalny wybieg dla psów. Oczywiście skwer ten zostałby wygrodzony również od strony placu zabaw, w miejscu dawnego ogrodzenia, tuż za ławkami oraz żywopłotem. Ogólnodostępny, zamknięty teren, umożliwiłby psom swobodne bieganie. Zgodnie z przepisami właściciele nie mogą puszczać bowiem swobodnie psów na terenie parku czy osiedla.

mapa lokalizacyjna wybiegu dla psów przy plac zabaw przy al. Róż w Piasecznie
mapa lokalizacyjna wybiegu dla psów przy plac zabaw przy al. Róż w Piasecznie

W związku z tym, że Park zachodni otoczony jest budynkami osiedla mieszkaniowego, a z placu zabaw korzystają licznie rodzice z dziećmi, Gmina Piaseczno prosi mieszkańców o wyrażenie swojej opinii odnośnie utworzenia wybiegu dla psów na zaznaczonym na powyższej grafice terenie. Uwagi można składać drogą mailową na adres mailowy: urzad@piaseczno.eu

źródło: piaseczno.eu