Zaśmiecony teren przy ul. Jarząbka

Mieszkańcy skarżą się na zaśmiecony skwer w okolicach skrzyżowania ulic Jarząbka i Żytniej. Teren ten ma prywatnego właściciela, którego Gmina Piaseczno mobilizuje do uprzątnięcia swojej nieruchomości.

Wraz z nastaniem wiosny mieszkańcy zaczęli bardziej zwracać uwagę na zanieczyszczenie ulic, skwerów i trawników. Gminne służby oraz zatrudnione przez nas firmy dbają o utrzymanie terenów należących do Gminy Piaseczno. Oczywiście prace nie są realizowane równocześnie we wszystkich miejscach, wobec czego niektóre miejsca zostały już uprzątnięte, w innych sprzątanie i nowe nasadzenia właśnie są wykonywane, a w kolejnych realizowane będą w najbliższych tygodniach.

Jednym z miejsc, do czystości którego mieszkańcy często mają zastrzeżenia, jest skwer na rogu ulic Jarząbka i Żytniej. Ze zgłoszeń mieszkańców, ale też obserwacji pozostawionych śmieci wynika, że zanieczyszczeń dokonują osoby spożywające na miejscu alkohol.

W związku z tym, że teren ma prywatnego właściciela, straż miejska co jakiś czas zwraca się do niego z wnioskiem o uprzątnięcie działki. Taki wniosek został skierowany również kilka dni temu. Pod koniec kwietnia zostanie skontrolowane wywiązanie się właściciela z obowiązku uprzątnięcia terenu.

Do Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno wpływają też zgłoszenia dotyczące nielegalnego parkowania, niszczenia trawnika oraz śmieci zalegających na odcinku ulicy Jarząbka od Tukanów do drogi 721. Obszar ten należy już do gminy Lesznowola, której przekazujemy jedynie informacje wpływające od mieszkańców.

Gmina Piaseczno stara się zadbać o tereny sąsiadujące z Osiedlem Słowicza. Między innymi poprawiamy infrastrukturę drogową. Przebudowujemy ulicę Tukanów, realizujemy też kolejne prace poprawiające bezpieczeństwo na ulicy Jarząbka.

Jarząbka foto Piotr Michalski
Jarząbka foto Piotr Michalski

Zrealizowany został już ciąg pieszo-rowerowy do ul. Pelikanów, poprawnie zostało też bezpieczeństwo na skrzyżowaniu z ulicą Żytnią. Kilka lat temu utworzony został estetyczny skwer na rogu ulic Jarząbka i Jana Pawła II, zagospodarowaliśmy też pas zieleni po drugiej stronie ul. Jarząbka. Mieszkańcy mogą też korzystać ze skweru z palcem zabaw obok CEM.

Gmina stara się dbać o to, by tereny te były uporządkowane i zadbane. Należy jednak pamiętać, że stan przestrzeni publicznej zależy też od zachowania jej użytkowników. Warto troszczyć się o to, by nie zaśmiecać ulic, skwerów czy parków, nie niszczyć infrastruktury czy zieleni.

źródło: piaseczno.eu