Dzienny Dom Pomocy Społecznej w Piasecznie

Rada Miejska oficjalnie powołała do życia Dzienny Dom Pomocy Społecznej w Piasecznie. Głównym celem tej jednostki jest wsparcie i aktywizacja osób w wieku 60+ i ich integracja społeczna. Zajęcia (zarówno grupowe, jak i indywidualne) będą organizowane od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00. Mogą w nich uczestniczyć mieszkańcy gminy, którzy ukończyli 60 lat, są samodzielni lub mają ograniczenia w samodzielnym codziennym funkcjonowaniu oraz są zainteresowani taką formą pomocy. Wkrótce ruszy rekrutacja dla seniorów zainteresowanych taką formą pomocy.

Piękny, nowoczesny budynek Domu Seniora jest obecnie wyposażany w niezbędne umeblowanie i sprzęt, który będzie służył uczestnikom zajęć organizowanych przez  nowa jednostkę funkcjonującą w strukturze MGOPS Piaseczno.

– Zajęcia będą przygotowywane z uwzględnieniem stanu zdrowia, sprawności fizycznej i intelektualnej uczestników – podkreśla wiceburmistrz Hanna Kułakowska-Michalak. Korzystanie z usług Dziennego Domu Pomocy będzie odpłatne, przy czym w oparciu o sytuację materialną i rodzinną, możliwe będzie przyznanie ulgi w ponoszeniu opłat. Szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz tryb ich pobierania określi uchwała Rady Miejskiej w Piasecznie.

Dzienny Dom Pomocy Społecznej w Piasecznie
Dzienny Dom Pomocy Społecznej w Piasecznie

Uczestnicy tej formy wsparcia poza szeroką gamą zajęć z zakresu fizjoterapii, edukacji czy kultury, mogą liczyć na porady psychologa czy prawnika oraz przynajmniej jeden ciepły posiłek.

– Powołana właśnie do życia jednostka niebawem przedstawi szczegółowy regulamin rekrutacji uczestników zajęć oraz funkcjonowania Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Piasecznie – mówi wiceburmistrz Hanna Kułakowska-Michalak. – Z tej formy pomocy będzie mogło skorzystać około 50-60 mieszkańców naszej gminy w wieku senioralnym.

W budynku Domu Seniora odbywały się będą również zajęcia przygotowywane przez organizacje senioralne z terenu gminy Piaseczno. Będzie tu też działał nowy oddział Biblioteki Publicznej w Piasecznie.

– Dodatkowo seniorzy mogą korzystać ze starannie zagospodarowanego terenu w sąsiedztwie budynku, gdzie między innymi mają do dyspozycji siłownię plenerową – dodaje burmistrz Daniel Putkiewicz. – Seniorzy stanowią coraz liczniejszy odsetek mieszkańców naszej gminy, staramy się więc nadążyć za zmianami demograficznymi i przygotować ofertę kulturalno-rozrywkową dla osób w wieku 60+, ale też oferować im różne formy wsparcia.

Dzienny Dom Pomocy przy ul. Szkolnej 18 w Piasecznie najprawdopodobniej ruszy na przełomie września i października 2022 roku.

O zasadach rekrutacji poinformujemy na stronie internetowej gminy www.piaseczno.eu oraz Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (www.mgops.piaseczno.eu) a także w gablotach na terenie gminy.

źródło informacji: UMiG Piaseczno
foto: Joanna Ferlian-Tchórzewska

Dzienny Dom Pomocy Społecznej w Piasecznie
Dzienny Dom Pomocy Społecznej w Piasecznie