55. nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej

We wtorek 19 lipca 2022 roku o godz. 15.30 odbędzie się LV nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Piasecznie, w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno przy ul. Kościuszki 5 w Piasecznie.

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wnoszenie wkładów pieniężnych przez Gminę Piaseczno do spółki Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie Sp. z o.o.
3. Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 928/XLVII/2021 z dnia 28.12. 2021r. z późniejszymi zmianami w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piaseczno na lata 2022-2037.
4. Zamknięcie sesji.

Relacja na żywo: www.youtube.com