Bezpieczna droga do szkoły

Bezpieczna droga do szkoły to nie slogan, to wyzwanie dla rodziców oraz samorządu.
? Gmina Piaseczno poprawia infrastrukturę wokół szkół tak, aby przejścia dla pieszych były widoczne i w najlepszej lokalizacji, doprowadza do szkół ścieżki rowerowe, wprowadza elementy uspakajające ruch, tworzy strefy kiss&ride oraz prowadzi całoroczne akcje edukacyjne w szkołach.
? Rodzice natomiast muszą uczyć dzieci bezpiecznego zachowania w drodze do szkoły, ale też sami przestrzegać przepisów drogowych i właściwie korzystać z przygotowanej infrastruktury, aby odprowadzanie dzieci do szkoły następowało płynnie, bez wprowadzania dodatkowego chaosu.
? Razem jesteśmy w stanie zapewnić naszym dzieciom bezpieczeństwo.

Bezpieczna droga do szkoły to akcja przeprowadzana wspólnie przez Gminę Piaseczno, Straż Miejską oraz Komendę Powiatową Policji w Piasecznie.