Otwarcie Centrum Aktywności Seniora

27 października 2022 r. odbędzie się otwarcie „Przystani Pod Klonami” – Centrum Aktywności Seniora w Piasecznie. Zainteresowanych udziałem w zajęciach zapraszam na Dni Otwarte 28 i 31 października br.

Centrum Aktywności Seniora mieści się przy ulicy Szkolnej 18 w Piasecznie. Osoby zainteresowane udziałem w zajęciach zapraszamy na Dni Otwarte 28 i 31 października 2022 r. w godzinach 8.00-16.00. Pracownicy Dziennego Domu Seniora udzielą odpowiedzi na wszelkie pytania związane z funkcjonowaniem nowej placówki dedykowanej najstarszym mieszkańcom gminy Piaseczno.

Centrum Aktywności Seniora w Piasecznie jest placówką Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piasecznie, ośrodkiem wsparcia w zakresie integracji społecznej dla osób w wieku powyżej 60 roku życia, nieaktywnych zawodowo, samodzielnych lub z ograniczeniami w samodzielnym funkcjonowaniu.

Z usług „Przystani Pod Klonami” będzie można korzystać od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00, m.in. w zakresie:
• wyżywienia (śniadanie i obiad),
• organizacji czasu wolnego,
• udziału w zajęciach podnoszących sprawność fizyczną, intelektualną i aktywizujących
do uczestnictwa w życiu społecznym,
• realizacji potrzeb kulturalnych,
• rozwijania kontaktów z rodziną i środowiskiem lokalnym,
• udziału w imprezach kulturalnych i rekreacyjno-sportowych,
• udziału w projektach realizowanych na rzecz seniorów.

O przyznaniu prawa do korzystania z pakietu zajęć i odpłatności za pobyt będzie rozstrzygać decyzja administracyjna Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piasecznie. Decyzja wydawana będzie na podstawie dokumentacji zgromadzonej przez pracownika socjalnego OPS. Będzie ona zależna od sytuacji rodzinnej, mieszkaniowej, zawodowej i zdrowotnej osoby zainteresowanej. Osoby, które nie mogą uczestniczyć w Dniach Otwartych, uzyskają informacje telefonicznie pod numerem tel. 506 343 812 lub za pośrednictwem e-mail: sekretariat@mgops.piaseczno.eu.

źródło informacji: UMiG Piaseczno
foto: Joanna Ferlian-Tchórzewska