Nowa organizacja ruchu po zachodniej stronie dworca PKP w Piasecznie

Zmiana organizacji ruchu po zachodniej stronie torów kolejowych przy dworcu PKP w Piasecznie, to odpowiedź na liczne wnioski mieszkańców.

Zmiana organizacji ruchu po zachodniej stronie torów kolejowych to wynik licznych wniosków składanych w tej sprawie do Urzędu Gminy przez okolicznych mieszkańców. Od lat skarżą się oni na parkujące przy ich posesjach samochody, niejednokrotnie w sposób uniemożliwiający wjazd czy wyjazd na teren nieruchomości. Do tego dochodził problem z przejezdnością wąskich ulic w sytuacji, gdy obie strony jezdni były zastawione samochodami.

W sąsiedztwie dworca PKP w ostatnich latach gmina wyznaczyła ponad 400 miejsc postojowych. Za dzierżawę gruntów pod parkingi przy dworcu płacimy ponad 80 tys. złotych. Uregulowanie kwestii własności gruntów oraz zmiana planu miejscowego stworzy szansę na wyznaczenie kolejnych miejsc postojowych.

Więcej informacji: organizacja ruchu przy dworcu PKP.
Foto Joanna Ferlian-Tchórzewska