63. sesja budżetowa Rady Miejskiej w Piasecznie

28 grudnia 2022 roku o godz. 09.30 zapraszamy na LXIII sesję Rady Miejskiej w Piasecznie, która odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno przy ul. Kościuszki 5.

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji
2. Sprawozdanie Burmistrza z działań podejmowanych w okresie między sesjami
3. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady z działań podejmowanych do obecnej sesji
4. Zgłaszanie wniosków dotyczących spraw sołectw
5. Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Piaseczno na rok 2023
5.1 Odczytanie projektu uchwały budżetowej na rok 2023
5.2 Odczytanie opinii Komisji Finansów i Inwestycji
5.3 Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie
5.4 Dyskusja oraz głosowanie wniosków Komisji Finansów i Inwestycji nieprzyjętych przez Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno
5.5 Głosowanie nad projektem uchwały budżetowej na rok 2023
6. Uchwała w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piaseczno na lata 2023- 2037
6.1 Odczytanie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piaseczno na lata 2023 – 2037
6.2 Odczytanie opinii Komisji Finansów i Inwestycji
6.3 Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie
6.4 Dyskusja oraz głosowanie wniosków Komisji Finansów i Inwestycji nieprzyjętych przez Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno
6.5 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piaseczno na lata 2023 — 2037
7. Bieżące uchwały:
7.1 W sprawie zmiany uchwały nr 515/XXIV/2020 z dnia 29 kwietnia 2020 r. Rady Miejskiej w Piasecznie, zmienionej uchwałą nr 668/XXXI/2020 z dnia 18 listopada 2020 r. Rady Miejskiej w Piasecznie, uchwałą nr 796/XXXIX/2021 z dnia 16 czerwca 2021 r. Rady Miejskiej w Piasecznie, uchwałą nr 1077/LIV/2022 z dnia 13 lipca 2022 r. Rady Miejskiej w Piasecznie i uchwałą nr 1153/LIX/2022 z dnia 19 października 2022 r. Rady Miejskiej w Piasecznie
7.2 W sprawie nadania nazwy „podkomisarza Mirosława Żaka” ulicy położonej w miejscowości Piaseczno
7.3 W sprawie nadania nazwy „Stefana Sieklickiego ps. „TYRAN”” ulicy położonej w miejscowości Piaseczno
7.4 W sprawie nadania nazwy „im. Rodziny Zawadzkich” rondu położonemu w Piasecznie w gminie Piaseczno
7.5 W sprawie nadania nazwy „Zofii Poncyliusz” ulicy położonej w miejscowości Piaseczno
7.6 W sprawie nadania nazwy „Herbacianej Róży ” rondu położonemu w miejscowości Wólka Kozodawska, gmina Piaseczno
7.7 W sprawie nadania nazwy „im. Księdza Adama Skałbani ” rondu położonemu w Głoskowie w gminie Piaseczno
8. Wolne wnioski
9. Zamknięcie obrad

Zachęcam do oglądania transmisji online na żywo, która będzie dostępna na łamach serwisu internetowego: www.youtube.com