64. sesja Rady Miejskiej w Piasecznie

10 stycznia 2023 roku o godz. 17.00 zapraszamy na LXIV sesję nadzwyczajną Rady Miejskiej w Piasecznie, która odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno przy ul. Kościuszki 5.

Porządek obrad
1. Otwarcie sesji
2. Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr 1244/LXIII/2022 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 28 grudnia 2022 r.
3. Uchwała w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piaseczno na lata 2023-2037
4. Zamknięcie sesji

Transmisja online na żywo: www.youtube.com