65. sesja Rady Miejskiej w Piasecznie

18 stycznia 2023 roku o godz. 09.30 zapraszamy na LXV sesję Rady Miejskiej w Piasecznie, która odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno przy ul. Kościuszki 5.

Porządek obrad
1. Otwarcie sesji
2. Przyjęcie protokołów z sesji Rady Miejskiej w Piasecznie
1) Protokół nr LXII z dnia 14.12.2022 r.
2) Protokół nr LXIII z dnia 28.12.2022 r.
3. Sprawozdanie Burmistrza z działań podejmowanych w okresie między sesjami
4. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady z działań podejmowanych do obecnej sesji
5. Zgłaszanie wniosków dotyczących spraw sołectw
6. Bieżące uchwały:
1) W sprawie zmiany uchwały nr 1244/LXIII/2022 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 28 grudnia 2022 r.
2) W sprawie zmiany uchwały nr 1245/LXIII/2022 z dnia 28.12.2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piaseczno na lata 2023-2037
3) W sprawie skargi A.W. na niewykonywanie przez Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno czynności polegających na zapewnieniu dostępu do danych przestrzennych dotyczących planów zagospodarowania przestrzennego
4) W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy najmu części działki nr 50, obr. 20, m. Piaseczno stanowiącej część Placu Piłsudskiego
7. Wolne wnioski
8. Zamknięcie obrad

Transmisja www.youtube.com/@radamiejskawpiasecznie6617