Zasiłki dla mieszkańców dotkniętych podwyżkami opłat za ogrzewanie

Na wniosek burmistrza Daniela Putkiewicza Rada Miejska Piaseczna przeznaczyła dodatkowe 500 tys. złotych na specjalne zasiłki celowe dla mieszkańców dotkniętych drastycznymi podwyżkami opłat za ogrzewanie.

W związku z brakiem bezpośredniego rządowego wsparcia dla osób korzystających z ciepła miejskiego, burmistrz Daniel Putkiewicz poprosił Radę Miejską o przeznaczenie dodatkowych środków w budżecie gminy na wsparcie mieszkańców najbardziej dotkniętych podwyżkami. Decyzję w tej sprawie radni podjęli podczas nadzwyczajnej sesji w dniu 10 stycznia 2023 r. Dodatkowe 500 tys. złotych pozwoli Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej udzielić wsparcia większej liczbie mieszkańców.

Osoby potrzebujące wsparcia mogą się kontaktować osobiście lub telefonicznie z pracownikami MGOPS w Piasecznie pod numerem telefonu: 22 750 33 08 lub osobiście przy ul. Świętojańskiej 5a.

źródło: piaseczno.eu
foto: Joanna Ferlian-Tchórzewska