66. sesja Rady Miejskiej w Piasecznie

8 lutego 2023 roku o godz. 09.30 zapraszam na LXVI sesję Rady Miejskiej w Piasecznie, która odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno przy ul. Kościuszki 5.

Porządek obrad:
1. Przyjęcie protokołów z sesji Rady Miejskiej w Piasecznie
1) Protokół nr LXIV z dnia 10.01.2023 r.
2) Protokół nr LXV z dnia 18.01.2023 r.
2. Sprawozdanie Burmistrza z działań podejmowanych w okresie między sesjami
3. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady z działań podejmowanych do obecnej sesji
4. Zgłaszanie wniosków dotyczących spraw sołectw
5. Bieżące uchwały:
1) W sprawie zmiany uchwały nr 1244/LXIII/2022 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 28 grudnia 2022 r.
2) W sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piaseczno na lata 2023-2037.
3) W sprawie zmiany uchwały nr 466/XX/2020 Rady Miejskiej w Piasecznie z 26 lutego 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Mazowieckiego, zmienionej uchwałą nr 632/XXX/2020 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 14 października 2020 r., uchwałą nr 887/XLVI/2021 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 24 listopada 2021 roku i uchwałą nr 1104/LVI/2022 r. Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 24 sierpnia 2022 r.
4) W sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Mazowieckiemu w 2023 roku.
5) W sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno do zawarcia Porozumienia z Gminą Tarczyn w sprawie realizacji zadania publicznego.
6) W sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w obrębie ewidencyjnym PGR Runów 0034 oraz części terenu w obrębie ewidencyjnym Runów 0033 – Etap II.
7) W sprawie przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Piaseczno do roku 2040 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji.
8) W sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie na rzecz Gminy Piaseczno prawa własności nieruchomości, położonej przy ul. Ks. Marka w Piasecznie.
9) W sprawie zmiany uchwały nr 448/XIX/2020 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia zasad najmu lokali użytkowych.