Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla centrum Piaseczna

Gmina Piaseczno rozpoczyna realizację projektu Piaseczno odNowa. Po uchwaleniu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (mpzp) dla centrum Piaseczna zostanie ogłoszony konkurs na zaprojektowanie sali teatralno-kinowej. Zmiany dotyczą terenów, które są własnością gminy.

Centrum Piaseczna to bez wątpienia najważniejszy obszar miasta. Przede wszystkim ze względu na historyczne dziedzictwo. To samo serce miasta i punkt wyjścia dla rozwoju całej gminy Piaseczno. To tutaj znajdują się najważniejsze zabytki, instytucje publiczne, tu toczy się życie kulturalne i handlowe.

Priorytetem władz gminy jest przyciągnięcie mieszkańców do centrum miasta jako pełnej życia przestrzeni publicznej. 

Władze miasta podkreślają, że zmiany uwzględniają nowe trendy urbanistyczne, które z kolei odpowiadają na przemiany społeczne, jak i wyzwania klimatyczne. Pod uwagę wzięto również wytyczne konserwatora zabytków.

Gmina Piaseczno inwestuje ogromne środki w rewitalizację budynków, którymi włada miasto. Dobiegają końca prace przy renowacji Starej Plebanii oraz dawnej remizy OSP, od roku realizowana jest rewitalizacja „Poniatówki” w parku miejskim. W niedalekiej przyszłości gmina przejmie też kolejny zabytkowy budynek w parku – tzw. Pałac.

Po uzgodnieniu wizji rozwoju miasta z Radą Miejską oraz Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków, Wydział Urbanistyki i Architektury przygotował zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, które pozwolą m.in. na budowę od dawna oczekiwanej przez mieszkańców sali teatralno-kinowej czy nadanie nowego życia wschodniej pierzei rynku. Procedowany obecnie mpzp uwzględnia plany budowy sali widowiskowej dla Centrum Kultury na terenie obecnego parkingu przy ul. Zgoda oraz w dalszej perspektywie czasowej nowego ratusza w jej sąsiedztwie.

Projekt posadzenia nowych drzew na placu Piłsudskiego uzyskał już decyzję konserwatora zabytków i niebawem Gmina ogłosi projekt na realizację tego skomplikowanego technicznie, ale ważnego dla mieszkańców przedsięwzięcia. Po zakończeniu budowy remizy OSP planowana jest również modernizacja i zazielenienie placu na rogu ulic Jana Pawła II i Puławskiej.

Więcej informacji: Piaseczno odNowa

źródło: UMiG Piaseczno
foto: Piotr Michalski