Strategia Rozwoju Gminy Piaseczno do roku 2040

Jak chronić okolice Jeziorki przed zabudową? Jak dojedziemy do Warszawy, która chce zmniejszać ruch samochodowy w mieście? Na te inne pytania odpowie Strategia Rozwoju Gminy Piaseczno – dokument, który określi kierunki działań samorządu do roku 2040.

Strategia Rozwoju Gminy ma za zadanie diagnozować najważniejsze uwarunkowania i potrzeby rozwojowe oraz potencjał gminy. Dokument powinien wskazywać kierunki rozwoju społecznego, gospodarczego i przestrzennego. Pełni także rolę włączającą społeczność lokalną w sprawy gminy, np. poprzez proces konsultacji czy oceny działań samorządowców. To nowe elementy przy opracowywaniu strategii, wprowadzone zmianą przepisów w 2020 roku. Aktualna Strategia Rozwoju Gminy obejmuje wprawdzie okres do roku 2030, ale samorząd zdecydował się na opracowanie nowej strategii z perspektywą do 2040 r. Impulsem było rozpoczęcie prac nad Strategią Rozwoju Metropolii Warszawskiej. Strategia jest też podstawą do pozyskania środków zewnętrznych.

Prace nad Strategią Rozwoju Gminy poprowadzi dr hab. Wojciech Dziemianowicz, profesor Uniwersytetu Warszawskiego. W marcu i kwietniu zrealizowany zostanie cykl siedmiu debat strategicznych, podczas których eksperci przedstawią zagadnienia związane z określonymi obszarami tematycznymi. Spotkania będą transmitowane online i mają charakter prekonsultacji. Zachęcamy do ich śledzenia, co będzie pomocne podczas zaplanowanych na jesień konsultacji społecznych. Wszystkie spotkania odbędą się o godzinie 18.00.

Wstępny plan tematów wygląda następująco:

  1. „Piaseczno zagospodarowane” – 7 marca 2023 r.
  2. „Piaseczno klimatycznie odporne”– 16 marca 2023 r.
  3. „Piaseczno w podróży” – 23 marca 2023 r.
  4. „Piaseczno wielopokoleniowe” – 30 marca 2023 r.
  5. „Piaseczno w zdrowiu i kondycji” – 13 kwietnia 2023 r.
  6. „Piaseczno i gospodarka przyszłości” – 20 kwietnia 2023 r.
  7. „Piaseczno i kompetencje przyszłości” – 27 kwietnia 2023 r.

Może on jednak jeszcze ulec zmianie ze względu na ustalanie terminów z zaproszonymi ekspertami. Informacje będziemy aktualizować bliżej terminów spotkań.

Jesienią 2023 roku odbędą się konsultacje społeczne przygotowanego przez ekspertów materiału.

Więcej informacji: piaseczno.eu
Foto: Piotr Michalski