Ulica Tukanów w Piasecznie

Dobiegają końca prace budowlane na ul. Tukanów. Niebawem mieszkańcy zyskają nowe połączenie drogowe między ulicami Powstańców Warszawy i Jarząbka.

Nowy układ drogowy w sąsiedztwie największego osiedla w mieście powstaje dzięki porozumieniu zawartemu z Gminą Lesznowola oraz inwestorem budującym nowe osiedle przy ul. Tukanów. Budowa drogi jest realizowana przy wsparciu finansowym dewelopera. A koszt inwestycji wynosi 5 215 200 zł.

Na budowanej w nowym przebiegu ulicy Tukanów została w piątek położona warstwa ścieralna asfaltu. Przed wykonawcą jeszcze wykonanie oznakowania poziomego i uruchomienie oświetlenia ulicy oraz odbiór techniczny inwestycji. Jednak już niebawem mieszkańcy, zarówno kierowcy, jak i piesi, zyskają zupełnie nowe połączenie drogowe. Dotychczasowa droga, leżąca na terenach prywatnych, pozostanie drogą wewnętrzną.

źródło informacji oraz foto UMiG Piaseczno