19 lat temu Polska wstąpiła do Unii Europejskiej

19 lat temu, 1 maja 2004 roku, Polska, wraz z Węgrami, Słowacją, Słowenią, Czechami, Estonią, Litwą, Łotwą, Cyprem i Maltą, wstąpiła do Unii Europejskiej.

Te lata to czas dynamicznego rozwoju, miliardowych inwestycji, skracania gospodarczego i społecznego dystansu, pokoju, integracji, wielu pozytywnych zmian, nowych możliwości dla Polek i Polaków.

Unia Europejska jest unią gospodarczą i polityczną między 27 krajami europejskimi. Wspólnota jest też największym blokiem handlowym na świecie. Jest największym na świecie eksporterem towarów i usług oraz głównym rynkiem importowym dla ponad 100 krajów. Podstawą jednolitego rynku są tzw. cztery swobody – swoboda przepływu osób, towarów, usług i kapitału, które zapisano w Traktacie o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

Polska w UE. Piaseczno w Unii Europejskiej 1 maja 2004 roku
Polska w UE – Piaseczno w Unii Europejskiej 1 maja 2004 roku