Dobudowa torów aglomeracyjnych na odcinku Warszawa al. Jerozolimskie – Piaseczno wraz z połączeniem do Konstancina-Jeziornej

Dodatkowe dwa tory z Warszawy do Piaseczna i Czachówka, nowy przystanek Piaseczno Północ a także linia pasażerska do Konstancina-Jeziorny. Do tego zastąpienie większości przejazdów kolejowych bezkolizyjnymi wiaduktami lub tunelami. PKP PLK przedstawiło założenia projektu rozbudowy torów aglomeracyjnych i zaprasza na konsultacje społeczne.

Firma BBF Sp. z o.o., która na zlecenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. opracowuje dokumentację przedprojektową dla Projektu “Dobudowa torów aglomeracyjnych na odcinku Warszawa Al. Jerozolimskie – Piaseczno wraz z połączeniem do Konstancina-Jeziorny – opracowanie studium wykonalności”, opublikowała przygotowane założenia projektowe, które będą teraz poddane konsultacjom społecznym.

Zadaniem projektantów jest przygotowanie studium wykonalności, czyli określenie możliwości technicznych w zakresie budowy dodatkowych dwóch torów dla tzw. linii radomskiej R8 na odcinku do Piaseczna oraz wariantowo Czachówka, a także uruchomienie połączenia pasażerskiego z Konstancinem-Jeziorną po rozbudowie tzw. linii siekierkowskiej.

Opublikowane zostały właśnie materiały dotyczące wariantu inwestycyjnego dla rozbudowy torów aglomeracyjnych z Warszawy do Czachówka oraz Konstancina-Jeziorny. W najbliższych tygodniach planowane są spotkania z mieszkańcami, podczas których omawiane będą przygotowane przez projektantów propozycje rozwiązań. Ze szczegółami można się zapoznać na stronie www.konsultacje-projektu-swlk8-warszawa-czachowek.pl.

Spotkanie dla mieszkańców Piaseczna zaplanowane jest 6 czerwca 2023 r. o godz. 18.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno przy ul. Kościuszki 5. W spotkaniu wezmą udział Projektanci wiodących branż, koordynatorzy Projektu oraz Kierownictwo Projektu ze Strony PKP PLK a także przedstawiciele władz Gminy Piaseczno.

Bezkolizyjne przejazdy i nowe przystanki

Jak wynika z zaprezentowanego projektu, większość istniejących przejazdów kolejowych miałaby się zmienić w wiadukty lub tunele, wzdłuż trasy mają także powstać dodatkowe bezpieczne przejścia dla pieszych i rowerzystów. Planowane jest również uruchomienie dodatkowych przystanków, w tym sąsiadującego z Osiedlem Słowicza przystanku Piaseczno Północ na linii nr 8. Budowa nowej linii pasażerskiej do Konstancina-Jeziorny zakłada utworzenie przystanków: Mleczarska, Energetyczna, Julianowska, Śniadeckich, stacji Konstancin-Jeziorna oraz przystanku Mirkowska.

www.konsultacje-projektu-swlk8-warszawa-czachowek.pl

foto Piotr Michalski
źródło: piaseczno.eu / UMiG Piaseczno