81. sesja Rady Miejskiej w Piasecznie

28 lutego 2024 roku o godz. 9.30 zapraszam na 81. sesję Rady Miejskiej w Piasecznie, która odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno przy ul. Kościuszki 5.

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji
1) Uzupełnienie porządku obrad o projekt uchwały w sprawie wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na uchwałę nr 4.90.2024 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 30 stycznia 2024 r.
2) Uzupełnienie porządku obrad o projekt uchwały w sprawie wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na uchwałę nr 4.91.2024 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 30 stycznia 2024 r.
3) Uzupełnienie porządku obrad o projekt uchwały sprawie wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na uchwałę nr 4.94.2024 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 30 stycznia 2024 r.
2. Przyjęcie protokołu z LXXX sesji Rady Miejskiej w Piasecznie
3. Sprawozdanie Burmistrza z działań podejmowanych w okresie między sesjami
4. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady z działań podejmowanych do obecnej sesji
5. Zgłaszanie wniosków dotyczących spraw sołectw
6. Bieżące uchwały
1) W sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piaseczno na lata 2024-2037
2) W sprawie zmiany uchwały nr 1464/LXXVIII/2023 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 15 grudnia 2023 r.
3) W sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Mazowieckiemu w 2024 roku
4) W sprawie ponownej skargi T.B. na bezczynność Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno w sprawie przeciwdziałania skutkom naruszenia stosunków wodnych w wyniku inwestycji budowlanych w rejonie ul. Tulipanów i ul. Frezji
5) W sprawie przyznania w roku 2024 dla Parafii św. Rocha w Jazgarzewie dotacji celowej na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, znajdującym się na terenie Gminy Piaseczno – remont budynku murowanej plebanii z przełomu XIX i XX wieku – z zespołu kościoła rzymskokatolickiego p.w. Św. Rocha w Jazgarzewie (GEZ 13)
6) W sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Piasecznie nr 1375/LXXII/2023 z dnia 05 lipca 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Jazgarzew oraz Wólka Kozodawska w rejonie cmentarza
7) W sprawie nieodpłatnego przekazania na rzecz Powiatu Piaseczyńskiego prawa własności zabudowanej nieruchomości położonej w obr. 39 m. Piaseczno
8) W sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie w trybie bezprzetargowym części działki oznaczonej nr 14, obr. Chyliczki, gm. Piaseczno, położonej przy ul. Wschodniej
9) W sprawie utworzenia Miejskich Parkingów Płatnych zlokalizowanych na terenach stanowiących własność Gminy Piaseczno niebędących drogami publicznymi oraz ustalenia zasad i sposobu pobierania opłat za korzystanie z tych parkingów
10) W sprawie przeprowadzenia na terenie gminy Piaseczno konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego w gminie Piaseczno jako części budżetu Gminy Piaseczno na rok 2025
7. Wolne wnioski
8. Zamknięcie obrad