Daniel Putkiewicz – nasz kandydat na Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno

Daniel Putkiewicz jest naszym kandydatem na Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno. Jest politologiem po podyplomowej urbanistyce i samorządowcem z 20 letnim doświadczeniem.

Od 2018 roku sprawuje urząd Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno. Jego priorytety to: działania na rzecz porządkowania ładu przestrzennego, drogi, transport publiczny, bezpieczna przestrzeń publiczna oraz zieleń i ochrona przyrody.

Kilka słów od obecnego burmistrza i kandydata na burmistrza w wyborach samorządowych 2024:

Szanowni Państwo! Zdecydowałem się kandydować na stanowisko Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno. W ostatniej kadencji samorządu zrealizowaliśmy w gminie Piaseczno wiele projektów i przedsięwzięć społecznych i to pomimo kryzysów takich jak: pandemia Covid-19, wojna, kryzys energetyczny i inflacja czy zmiany w systemie finansowania samorządów, które rujnowały budżet gminy Piaseczno. W kolejnej kadencji zrobimy jeszcze więcej, aby mieszkańcy gminy Piaseczno żyli zdrowiej, bezpieczniej i wygodniej. Dlatego proszę o Wasz głos i wsparcie!

Link do rolki Daniela Putkiewicza: www.facebook.com

#DanielPutkiewicz #KandydatNaBurmistrza #Piaseczno #BurmistrzPiaseczna #KoalicjaObywatelska #Piaseczno  #ZmieniamyPiasecznoNaLepsze #WyborySamorządowe #BurmistrzMiastaGminyPiaseczno