1. sesja Rady Miejskiej kadencji 2024-2029

Zapraszam mieszkańców na I sesję Rady Miejskiej w Piasecznie kadencji 2024-2029, która odbędzie się 7 maja 2024 r. o godz. 14.00. Miejsce: sala konferencyjna Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno przy ul. Kościuszki 5 w Piasecznie.

Porządek obrad I sesji Rady Miejskiej w Piasecznie:
1. Otwarcie sesji przez radnego seniora i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Wręczenie radnym zaświadczeń o wyborze.
3. Złożenie ślubowania przez nowo wybranych radnych.
4. Wręczenie burmistrzowi zaświadczenia o wyborze.
5. Złożenie ślubowania przez nowo wybranego burmistrza.
6. Wybór komisji skrutacyjnej.
7. Wybór Przewodniczącego Rady Miejskiej.
8. Ustalenie liczby i wybór Wiceprzewodniczących Rady.
9. Uchwała w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno.
10. Sprawy różne.
11. Zamknięcie obrad.

Foto: Marcin Borkowski / UMiG Piaseczno