Uchwalenie Konstytucji z 3 Maja 1791 roku – uroczyste obchody w Piasecznie

3 maja 2024 roku odbyły się oficjalne uroczystości zorganizowane w ramach 233. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Dziękuję za udział w uroczystości mieszkańcom, pocztom sztandarowym oraz harcerzom.

Konstytucja 3 Maja to pierwsza w Europie i druga na świecie (po amerykańskiej z 1787 r.). Uchwalona na Sejmie Czteroletnim „dla dobra powszechnego, dla ugruntowania wolności, dla ocalenia Ojczyzny naszej i jej granic”. Była próbą unowocześnienia ustroju Polski i ratowania jej suwerenności. Choć obowiązywała w sumie przez 14 miesięcy, do dzisiaj jest jednym z fundamentów polskiej tradycji republikańskiej i powodem do dumy dla Polaków.

Uroczystość była również okazją do złożenia życzeń urodzinowych Władysławowi Sieradzkiemu – wyjątkowemu człowiekowi, kombatantowi, żołnierzowi Samodzielnego Batalionu im. Brygadiera Mączyńskiego. Władysław Sieradzki – 9 maja będzie obchodził 100 urodziny! Życzę kolejnych lat i do zobaczenia na kolejnych uroczystościach patriotycznych, które odbywać się będą na terenie gminy Piasecznie.

Autorzy zdjęć: Ryszard Tyszecki, Krzysztof Sieradzki, Magdalena Woźniak, Hanna Kułakowska-Michalak, fanpage Platformy Obywatelskiej w Piasecznie.