Sesja inauguracyjna Rady Miejskiej w Piasecznie kadencja 2024-2029

7 maja 2024 roku odbyła się pierwsza sesja Rady Miejskiej w Piasecznie, podczas której odbyło się ślubowanie radnych oraz burmistrza Piaseczna. Radni i burmistrz odebrali oficjalne zaświadczenia o wyborze, podczas wyborów samorządowych.

Po złożeniu ślubowania radni w tajnym głosowaniu wybrali skład prezydium Rady Miejskiej w Piasecznie:
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Piasecznie – Katarzyna Wypych
Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej – Magdalena Woźniak
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej – Piotr Obłoza

Dziękuję bardzo radnym za zaufanie i powierzenie mi roli Przewodniczącej Rady Miejskiej w Piasecznie. Będę współpracowała ze wszystkimi radnymi, niezależnie od tego z jakich list startowali, dla dobra naszej społeczności.

Gratuluję Magdalenie Woźniak i Piotrowi Obłozie, którzy zostali wybrani na Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Piasecznie.

W skład Rady Miejskiej kadencji 2024-2029 weszli: Piotr Obłoza, Katarzyna Wypych, Izabella Górzyńska, Magdalena Woźniak, Michał Rosa, Ewelina Wójcik, Olga Śmietanowska, Katarzyna Krzyszkowska-Sut, Adam Marciniak, Łukasz Kamiński, Dorota Kłos, Ewa Urbańska, Anna Marecka, Wojciech Mika z list Koalicji Obywatelskiej, Michał Mierzwa, Jan Kurzępa i Wojciech Ołdakowski z list Prawa i Sprawiedliwości oraz Edyta Stolarska, Joanna Otręba i Maciej Dłużniewski z list komitetu Nasza Gmina – Nasz Powiat.

Z mocy prawa wygasł mandat wybranego na burmistrza Daniela Putkiewicza, w związku z tym, w okręgu 2 mandat radnego otrzymał Artur Maicki z listy Koalicji Obywatelskiej.

Miejsce zastępców burmistrza, którzy zrzekli się swoich mandatów radnych, przypadną Katarzynie Krasuskiej oraz Piotrowi Sędziakowi z listy Koalicji Obywatelskiej.

Gratuluję wszystkim radnym wyboru na Radnych Miejskich oraz burmistrzowi Danielowi Putkiewiczowi i wiceburmistrzom Hannie Kułakowskiej-Michalak i Robertowi Widzowi.

Liczę na owocną współpracę!

Autorzy zdjęć wykorzystanych w informacji: Anna Grzejszczyk i Joanna Ferlian z Bura Promocji i Kultury z Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno.

Nagranie z I Sesji Rady Miejskiej w Piasecznie: esesja.tv