II sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej w Piasecznie

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 13 maja 2024 r. o godz. 09:00 odbędzie się II sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej w Piasecznie, w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno przy ul. Kościuszki 5.

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji
2. Uchwała w sprawie powołania i określenia składu osobowego komisji problemowych Rady Miejskiej w Piasecznie
3. Uchwała w sprawie ustalenia składu członków Komisji Rewizyjnej
4. Uchwała w sprawie ustalenia składu członków Komisji Statutowej
5. Uchwała w sprawie ustalenia składu członków Komisji Inwentaryzacyjnej
6. Uchwała w sprawie ustalenia składu członków Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
7. Uchwała w sprawie powołania Przewodniczących Komisji Rady Miejskiej
8. Uchwała w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej
9. Uchwała w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Statutowej
10. Uchwała w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Inwentaryzacyjnej
11. Uchwała w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
12. Zamknięcie sesji