IV sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej w Piasecznie

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 6.06.2024 r. o godz. 8:15 odbędzie się IV sesja (nadzwyczajna) Rady Miejskiej w Piasecznie, w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno przy ul. Kościuszki 5.

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji
2. Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr 1464/LXXVIII/2023 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 15 grudnia 2023 r.
3. Uchwała w sprawie nieodpłatnego przekazania na rzecz Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Piaseczno części nieruchomości położonej w Złotokłosie
4. Uchwała w sprawie wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na uchwałę Nr 10.252.2024 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 23 kwietnia 2024 r.
5. Uchwała w sprawie wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na uchwałę Nr 11.256.2024 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 7 maja 2024 r.
6. Uchwała w sprawie wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na uchwałę Nr 11.257.2024 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 7 maja 2024 r.
7. Uchwała w sprawie wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na uchwałę Nr 11.259.2024 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 7 maja 2024 r.
8. Zamknięcie sesji