Powstaje Plan Ogólny Gminy Piaseczno

Urząd Miasta i Gminy Piaseczno rozpoczął zbieranie wniosków do planu ogólnego miasta i gminy Piaseczno. Dokument ten określi zasady zagospodarowania terenu naszej gminy i będzie miał wpływ na to, jak będzie wyglądać nasza gmina w przyszłości.

Plan ogólny nowy dokument będący aktem prawa miejscowego, który zastąpi Studium Uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z nową ustawą, ten strategiczny dokument będzie podstawą do przygotowywania i uchwalania poszczególnych planów miejscowych, czyli kształtował będzie kierunki rozwoju i to jak nasza gmina wyglądać będzie w przyszłości.
 

Termin składania wniosków trwa do 12 lipca 2024 roku. We wnioskach można proponować funkcje dla danego obszaru (np. tereny zielone, usługowe, rekreacyjne, przemysłowe czy mieszkaniowe), jak również parametry, czyli wysokość zabudowy, ilość powierzchni biologicznie czynnej czy miejsc postojowych. Wnioski można składać poprzez formularz online, który dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno www.piaseczno.eu/planowanie