Weź udział w konsultacjach w sprawie przebudowy ul. Nadarzyńskiej

Projektanci przygotowali koncepcję przebudowy ulicy Nadarzyńskiej na odcinku od ulicy Kniaziewicza do ulicy Dworcowej w Piasecznie.

Do 30 czerwca 2024 roku mieszkańcy mogą zgłaszać uwagi do propozycji projektantów, z którymi można zapoznać się na BIP: bip.piaseczno.eu. Urzędnicy proszą, aby swoje uwagi do projektu przesyłać na adres mailowy: konsultacje@piaseczno.eu

20 czerwca 2024 roku zaplanowano dyżur ekspercki w Przedszkolu nr 10 przy ul. Nadarzyńskiej 54 w Piasecznie. Dyżur pełnić będzie m.in. projektant przedmiotowego opracowania, który odpowie na pytania zainteresowanych dotyczące szczegółów technicznych.

UWAGA: Od 17 do 28 czerwca 2024 roku w związku z przygotowywaniem koncepcji projektowej jej wykonawca w godzinach wieczornych (od godz. 20.00) realizował będzie badania geotechniczne polegające na wykonaniu odwiertów w jezdni. Może to powodować uciążliwości w ruchu oraz wiązać się z hałasem. Wykonawca badań dołoży wszelkich starań w celu ograniczenia utrudnień do minimum.

Informacja powiązana tematycznie:
Dokumentacja projektowa dla ul. Nadarzyńskiej na odcinku od Ronda im. Tadeusza Mazowieckiego do ul. Dworcowej