Spacer z ekspertami po Nadarzyńskiej od ulicy Kniaziewicza do Kilińskiego

26 czerwca 2024 roku w godz. 16.00-17.30 zapraszam mieszkańców na spacer z ekspertami po ulicy Nadarzyńskiej, na odcinku od ulicy Kniaziewicza do ulicy Kilińskiego w Piasecznie.

Spacer rozpocznie się przy rzeźbie Żyrafy, obok Ronda imienia Tadeusza Mazowieckiego w Piasecznie. Podczas spaceru eksperci opowiedzą o historii ulicy Nadarzyńskiej, wyzwaniach związanych z jej obecnym funkcjonowaniem oraz planach na przyszłość.

Spotkanie i spacer będzie okazją do rozmowy na temat znaczenia ulicy w przestrzeni publicznej, zmianach w ważnych przestrzeniach miejskich, pierzejach ulicznych, powiększeniu przestrzeni dla pieszych oraz rowerzystów, zasadach parkowania i zieleni ulicznej.

Urzędnicy chcą się dowiedzieć, jak mieszkańcy widzą przyszłość ulicy. Sugestie można przesyłać do 3 lipca 2024 roku na adres mailowy: konsultacje@piaseczno.eu z dopiskiem „Wnioski do koncepcji ul. Nadarzyńskiej – część wschodnia”.