Infrastruktura drogowa

Jeśli chodzi o infrastrukturę drogową w tym rejonie miasta warto przypomnieć remont ul. Powstańców Warszawy oraz zrealizowane przebicie ul. Bocianiej. To przede wszystkim poprawiło wyjazd z osiedla Słowicza, ale jednocześnie umożliwiło mieszkańcom osiedla łatwiejszy dostęp do jedynego zielonego obszaru rekreacyjnego  – parku przy al. Róż. Czytaj dalej Infrastruktura drogowa

Ulica Nadarzyńska

Zmierzając dalej ulicą Nadarzyńską widzimy, że zniknęły zniszczone budynki stojące pod numerami 4, 6, 8 i 10. Gmina nie ma jeszcze ostatecznego planu zagospodarowania tego terenu. Wiemy, że budynki znajdowały się w strefie objętej ochroną konserwatora zabytków, który wydając zgodę na ich rozbiórkę, nakazał odtworzenie zabudowy pierzei ul. Nadarzyńskiej. Czytaj dalej Ulica Nadarzyńska