Ulica Nadarzyńska

Zmierzając dalej ulicą Nadarzyńską widzimy, że zniknęły zniszczone budynki stojące pod numerami 4, 6, 8 i 10. Gmina nie ma jeszcze ostatecznego planu zagospodarowania tego terenu. Wiemy, że budynki znajdowały się w strefie objętej ochroną konserwatora zabytków, który wydając zgodę na ich rozbiórkę, nakazał odtworzenie zabudowy pierzei ul. Nadarzyńskiej. Czytaj dalej „Ulica Nadarzyńska”