Katarzyna Wypych – lista 4 okręg 5 do Rady Gminy Piaseczno

Zbliżają się wybory samorządowe, które odbędą się 16 listopada 2014 roku. W związku z tym, zachęcam Państwa do zapoznania się z moją osobą i programem wyborczym.

Startuję z listy nr 4 okręg nr 5, czyli będę reprezentowała w gminie mieszkańców z ulic: Dworcowa, Jarząbka, Jana Pawła II, Kościuszki, Kościelna, Nadarzyńska, Wojska Polskiego, Kniaziewicza, Bema, Mochnackiego, Grochowskiego, Poniatowskiego.

Priorytety dla naszego okręgu:
1. Edukacja i oświata – NOWA SZKOŁA
2. Bezpieczeństwo – ODWODNIENIE I NOWE MOSTY
3. Komunikacja – REWITALIZACJA DWORCA

Edukacja i oświata – NOWA SZKOŁA
Kosztem kilku milionów złotych, po wielu negocjacjach z właścicielami, udało się gminie w tej kadencji pozyskać działki, które wspólnie tworzą atrakcyjny obszar z przeznaczeniem pod budowę kompleksu edukacyjno-sportowego przy ulicy Jana Pawła II. Została przygotowana koncepcja zagospodarowania terenu, na którym powstanie szkoła podstawowa, przedszkole na 100 dzieci, biblioteka, centrum multimedialne oraz kompleks sportowy. Dodatkowo stworzono propozycję zagospodarowania na nowo targowiska miejskiego, które sąsiaduje z działką przeznaczoną pod budowę szkoły. Wspólnie obszar leżący pomiędzy ulicami Jana Pawła II, torami kolejowymi, kanałem Perełki oraz ulicą Dworcową tworzyć będzie przyjazną przestrzeń publiczną z dodatkowymi funkcjami m. in. pod organizację imprez plenerowych.
Obecnie pracownia architektoniczna LOCUM S.K. tworzy projekt budowlany i wykonawczy Centrum Edukacyjno-Multimedialnego. Według wartej 320 tys. zł umowy LOCUM S.K. do 2 marca 2015 roku musi wykonać projekt oraz uzyskać pozwolenie na budowę. Kolejnym etapem będzie wyłonienie wykonawcy i budowa obiektu. I tak we wrześniu 2016 roku szkoła przyjmie ponad 800 uczniów a przedszkole 100 maluchów. Całkowity koszt inwestycji to ok. 30-40 mln zł.

Bezpieczeństwo – ODWODNIENIA I NOWE MOSTY
Wszyscy pamiętamy tę noc w czerwcu 2010 roku kiedy to po nawalnych opadach deszczu wody Kanału Piaseczyńskiego czyli Perełki zalały m. in. osiedla Nad Perełką, Kniaziewicza, Dworcową, domy prywatne na Nadarzyńskiej. Wielu z nas utraciło dobytek swojego życia. Był to efekt wieloletnich zaniedbań oraz błędnej polityki planistycznej, która pozwoliła zabudować teren wzdłuż Kanału. Stawiając czoło problemowi w tej kadencji wydaliśmy ponad 10 mln zł na odwodnienia i modernizację Kanału. Obecnie trwa przebudowa przepustów pod ulicami Kniaziewicza i Wojska Polskiego. Nowe mosty pozwolą płynąć wodzie całą szerokością koryta zapobiegając nagłym spiętrzeniom i podtopieniem. Inwestycja ta kosztuje około 2,6 mln zł.
Mam świadomość że jeszcze wiele w tej materii jest do zrobienia ale dziś już możemy spać spokojnie, że sytuacja z lata 2010 roku już się nie powtórzy.

Komunikacja – REWITALIZACJA DWORCA
Wszyscy wiemy jak ważna jest dziś komunikacja i ograniczenie do minimum czasu poświęcanego na dojazdy do pracy. Wychodząc naprzeciw tym problemom, po długich negocjacjach wiosną 2013 roku Gmina Piaseczno podpisała z PKP wieloletnią umowę dzierżawy budynku dworca PKP w Piasecznie. Nareszcie można było przystąpić do rewitalizacji zniszczonego i zaniedbanego budynku. Wykonany został projekt modernizacji budynku i wiosną tego roku ruszyły prace remontowe. W odnowionym budynku znajdzie się kasa biletowa, poczekalnia, toalety oraz drobne punkty usługowe. Będziemy mogli w końcu w godnych warunkach oczekiwać na swój pociąg.
Koszt inwestycji to 4 mln zł, całkowicie finansowany ze środków Gminy Piaseczno. Nie mniej ważna niż sam remont dworca jest dla nas budowa cywilizowanego parkingu w otoczeniu dworca. Ze względu na planowaną przez PKP inwestycję polegającą na przebudowie torów kolejowych i budowy toru końcowego dla SKM oraz rozliczenia tej inwestycji finansowanej częściowo ze środków unijnych niemożliwe było wydzielenie i uzyskanie prawa użytkowania do potrzebnego Gminie terenu gdyż wchodził on w zakres inwestycji kolejowej. Było to możliwe dopiero w momencie uzyskania przez PKP niezbędnych decyzji. Dlatego w przyszłym roku rozpoczniemy modernizację i przebudowę ulicy Towarowej, planujemy wykonanie zatoki na 20 miejsc parkingowych przed samym dworcem oraz parkingu na 200 pojazdów wzdłuż ulicy Towarowej. W ramach przebudowy tej ulicy wykonamy pętlę dla autobusów komunikacji miejskiej. Oczywiście nadal będą funkcjonowały parkingi naprzeciw dworca na około 80 pojazdów. Po wybudowaniu nowej szkoły oraz wykonaniu drugiej części ulicy Żytniej równoległej do targu będzie możliwe uruchomienie komunikacji zbiorowej od dworca ulicą Towarową, Żytnią do ulicy Jarząbka o co będę zabiegać jako Radna.

Poniżej zeskanowane ulotki, które otrzymają Państwo również w wersji papierowej (kliknij, aby powiększyć):

 
Ponadto jako Radna Gminy Piaseczno będę:
– wnioskować o poprawę jakości istniejących w naszym okręgu ulic i chodników
– wnioskować o uruchomienie dodatkowych połączeń SKM, modernizację transportu publicznego wzdłuż Puławskiej i wdrożenie bus-pasa
– wnioskować o wdrożenie komunikacji publicznej łączącej ulicę Jarząbka z dworcem PKP
– wnioskować o zwiększenie liczby miejsc w przedszkolach oraz wykupienie przez Gminę Piaseczno większej ilości miejsc w prywatnych żłobkach (ponad 79 w chwili obecnej)
– wnioskować o zwiększenie dostępności sportowych obiektów przyszkolnych dla mieszkańców
– wnioskować o wprowadzenie budżetu obywatelskiego dla każdego okręgu
– aktywizować wspólnoty mieszkaniowe, wprowadzać konsultacje przy podejmowaniu kluczowych decyzji dla naszego okręgu
– promować akcję meldowania się mieszkańców w gminie i płacenie tu podatków poprzez wprowadzenie karty mieszkańca (preferencje dla osób płacących podatki w gminie Piaseczno)
– promować ideę budowy Traktu Nad Perełką
– wnosić o zorganizowanie Biura Obsługi Mieszkańców oraz wydłużenie godzin przyjmowania wniosków do godz. 20.00

Energia i doświadczenie w służbie gminie!