Projekty edukacyjne realizowane ze środków unijnych w latach 2014-2020 w szkołach na terenie gminy Piaseczno

Projekty edukacyjne realizowane ze środków unijnych w latach 2014-2020 w gminie Piaseczno

Gmina Piaseczno od 2014 roku zrealizowała wiele różnorodnych programów z zakresu oświaty, dofinansowanych ze środków krajowych jak i unijnych. Część z nich stawiała na rozwój kluczowych kompetencji uczniów i nauczycieli, część polegała na doposażeniu placówek w pomoce dydaktyczne i sprzęt komputerowy. Na ich realizację udało się łącznie pozyskać dotacje w wysokości 7,5 mln zł. Czytaj dalej Projekty edukacyjne realizowane ze środków unijnych w latach 2014-2020 w szkołach na terenie gminy Piaseczno

Przygotowania do nowego roku szkolnego na terenie gminy Piaseczno

Przygotowania do nowego roku szkolnego na terenie gminy Piaseczno

W związku ze zbliżającym się nowym rokiem szkolnym w placówkach oświatowych trwają przygotowania do przyjęcia uczniów. Od 1 września, zgodnie z ustaleniami Ministerstwa Edukacji Narodowej, uczniowie rozpoczną edukację w szkołach stacjonarnie, z zachowaniem ogólnych wytycznych MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek. Czytaj dalej Przygotowania do nowego roku szkolnego na terenie gminy Piaseczno