687 798,53 zł dotacji z UE dla Piaseczna

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych opublikowała listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu zamkniętego nr RPMA.10.01.04-IP.01-14-080/19. Projekt Gminy Piaseczno „Piaseczyńskie przedszkolaki – utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego w Gminie Piaseczno” znalazł się na 9 miejscu i uzyskał dofinansowanie w kwocie 687 798,53 zł Czytaj dalej 687 798,53 zł dotacji z UE dla Piaseczna

Dotacja dla Szkoły Podstawowej nr 4

Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno podpisał 12 sierpnia 2019 r. umowę o udzielenie pomocy finansowej ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Programu Dofinansowania Pracowni Informatycznych i Językowych”  na realizację projektu „Utworzenie pracowni informatycznej w Szkole Podstawowej nr 4 w Piasecznie wchodzącej w skład Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Piasecznie”. Czytaj dalej Dotacja dla Szkoły Podstawowej nr 4